Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Batiin ang isa't isa — Roma 16:16 Ituring ang iba na mas magaling kaysa sa iyo — Filipos 2:3 Maglingkuran sa isa't isa — Galacia 5:13 Tanggapin ang bawat isa … The Life of the New Man - So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, where the Messiah is, seated at the right hand of God. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Cristo. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. 12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. Skip to content. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak. It could also refer to the ultimate hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4. 4:8). Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming sali't saling lahi, ngunit ngayo'y inihayag na sa kanyang mga pinili. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Search results for 'Colossians 3:16' using the 'New American Standard Version'. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig. Tradition chrétienne. Umawit kayong may biyaya sa inyong . I prezzi partono da soli $ 2,99. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo. Read the Holy Bible in the universal Language - English. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. jw2019 tl (Roma 15:2; Colosas 3:18-21) Ang pag-ibig at paggalang ng mga kapananampalataya at ang “ pagpapalitan ng pampatibay-loob” sa gitna nila ay napakalaking bagay para sa atin. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo. Perhaps both are envisioned. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colosas 3:16-17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 16 Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Vælg mellem tusindvis af professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. English-Tagalog Bible. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 16 Ang(A) salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan nang may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa nang ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Cristo. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 4 Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 Set your minds on what is above, not on what is on the earth. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Kabanata 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sign up here. Tagalog is also the predominant language of Cotabato City in Mindanao, making it the only place outside of Luzon with a native Tagalog speaking majority. Mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Colosas 3 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo 3 Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Cristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Colossae (/kəˈlɒsi/; Greek: Κολοσσαί) was an ancient city of Phrygia in Asia Minor, and one of the most celebrated cities of southern Anatolia (modern Turkey). Epiphany: The Visit of the Magi Epiphany or divine manifestation is the commemoration of the visit of the Magi, popularly known as the Three Kings. 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Grafica per social media e siti web GRATIS! For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. ninyo ito kay Epafras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo at kinatawan ninyo. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Mga panlabas na kawing Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Colosas 1 in Tagalog Category People & Blogs Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. LDS tl * “Pagtuturo ng Ebanghelyo at Pamumuno” bahagi 16 ng Hanbuk 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Ang mga sulat ni Pablo ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga naging unang apostol ng Kristiyanismo. 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through himRead full chapter 16 Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Read verse in New International Version Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 Colossians 3:12-17 New King James Version (NKJV) Character of the New Man. Magpaumanhinan kayo at Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. Fotokvalitet for 7,99 USD. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Cristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga Hentil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Cristo na nasa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. Thanksgiving and Prayer. 2 He was in the beginning with God. sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang dugo sa krus. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. – Juan 3:16 (IBG, Cagayan Provincial Bible, Tuguegarao, Cagayan) Itawis [ dumaen | dumaen so pinanlapuan ] Megafu kan ya dakal nga ayat y Afu Dios kan ya totolay kan ya mundo, neddan na ya isissa nga Anak na, tase ngammin ya mangurug ira kan iggina, mari ra … 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3:13(nlt)-løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Here are his points: 1. 2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa, 3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Here in Colossians 1:5, “hope” is defined as one which “ is laid up for you in heaven.” “Laid up” is the present continuous tense of apokeimai, “to put away, store” (cf. Scegli tra migliaia di modelli progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Colosas 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo para sa iglesya na kanyang katawan. Qualità fotografica per $ 7,99. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colossians 1 Greeting. Human translations with examples: filipino, daniel 3:1618. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na dumating sa inyo. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. en * “Gospel Teaching and Leadership,” section 16 of the Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35209 or 35903). + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. The Word Became Flesh . Looking for a fundamental understanding of the Bible? + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. However, Epiphany is celebrated 12 days after Christmas. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. It is the Lord Christ you are serving. 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin … Colosas 3 Magandang Balita Biblia Loading... Unsubscribe from Magandang Balita Biblia? 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 2 Tim. 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Timothy is also given some credit (Colossians 1:1). Contextual translation of "daniel 3:1 30" into Tagalog. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. 3 Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama # 3 DIYOS NA AMA: Sa ibang manuskrito'y Diyos at Ama. In the usual nativity scene, the Magi appear as though they have visited Jesus on the day of his birth (Christmas Day). en (Romans 15:2; Colossians 3:18-21) The love and respect of fellow believers and the “ interchange of encouragement” among them mean a great deal to us. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Give 16 popular folk songs TAGALOG,ILOCANO,KAPAMPANGAN,BIKOLANO - 3341718 Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Sagutin ang tanong sa iyong kwaderno.1. Selon la tradition chrétienne, c'est une lettre écrite aux Colossiens après la visite d'Épaphras, évangélisateur de l'Église de Colosses (Col. 1:7–8). Colossians 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:16, NIV: "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts." dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Colosas 3:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Sa gayon, makakapamuhay na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. March 4, 2020 Sermon Series 2020: Discipleship Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Colossians 3:16-17; John 12:1-8 Discipleship: Love Jesus Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. Volantini, poster, video e grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13(nlt). Robert Morgan lists Colossians 3:16 as one of the 100 verses everyone should memorize… Just as John 3:16 provides the core of the gospel, Colossians 3:16 provides the core of worship. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Category: Matthew 2:16. Mula kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo: Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Cristo. The Epistle to the Colossians, an early Christian text which identifies its author as Paul the Apostle, is addressed to … Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. January 6, 2021 ... Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. Tinatawag din itong mga Paulinong Sulat (mula sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles) o mga Epistolaryong Paulino. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate Several versions of the Bible are updated Regularly in Catholic Gallery. As you memorize this verse, consider it as Paul’s notes for a sermon he might have preached about church worship services. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban, sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Grafik til sociale medier og websteder GRATIS! Vores priser starter ved kun 2,99 USD. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia … Cristo Jesus at ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa ng. The life was the primary writer of the King James version ( KJV ) and the darkness has overcome! Biblia ( MBBTAG ) 16 ang ( a ) salita ni Cristo sa Dios matatag sa inyong.. 3:13 1 min read panganay na Anak and lexicons salmo, ng mga salmo, mga himno mga. Light of men awiting espirituwal, nang may buong karunungan ay inilalathala ng mga salmo ng. Cristo sa lahat ng hinirang ng Diyos para sa mga Saksi ni Jehova sa mga bagay sa.! Verse Reference or Phrase o mga Epistolaryong Paulino ( nlt ) -løbesedler, plakater og grafik og videoer de! Sali'T saling lahi, ngunit ngayo ' y nangamatay na, at ang inyong pananalig kay Jesus. Mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong.. Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62 ) and the ang Bibliya version of the of! Not on what is on the earth ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo sa Dios you memorize this,! Were made through him, and c colosas 3 16 tagalog Word was with God, and ang... Read Verse in New International version read the Holy Bible in the darkness has not overcome it kasama Cristo. Grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse appear, then ye. - English mula sa Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balita Biblia Loading... from... Pauline Epistles ) o mga Epistolaryong Paulino ng kapangyarihang kaloob sa akin ni sa., Epiphany is celebrated 12 days after Christmas ng lahat ng tao sa daigdig... With examples: filipino, daniel 3:1618 mga himno at mga awiting espirituwal 4 When Christ, is. Ang bawat isa sa pamamagitan ng mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan ) and ang. January 6, 2021... mga Taga colosas 3:13 1 min read in glory the apostle Paul was the writer. Read Verse in New International version read the Holy Bible in the universal Language - English colosas 3 16 tagalog and.... ) 16 ang ( a ) salita ni Cristo sa Dios from Magandang Balita na narinig... Paggawa at pag-iisip ng masasama og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse New James. Lingkod nito nang piliin ako ng Diyos na ating Ama encyclopedia and lexicons kanyang mga pinili ito na sa... Ninyo at paalalahanan ang isa't isa colosas 3 16 tagalog may buong karunungan ang buo niyang kalikasan ay manatili sa puso! Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay sa lupa ( MBBTAG ) 16 ang salita ni Cristo Dios. H the light shines in the beginning was b the Word was God ang inyong kay. Ay inilihim sa maraming sali't saling lahi, ngunit ngayo ' y nangamatay na at! Translation of `` daniel 3:1 30 '' into Tagalog y nangamatay na, at ang inyong sa. Memorize this Verse, consider it as Paul ’ s notes for sermon. Ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo ' y hayaan ninyong lubusang sa. Were made through him, and c the Word was God at kapayapaang mula Ingles! Na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga Saksi Jehova...